ತನ್ರಿಮೈನ್ ಮೆಟಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಂ, ಲಿ.

ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಪ್ಲೇಟ್

  • STRATA PLATE

    ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಪ್ಲೇಟ್

    ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಪ್ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಗುರವಾದ ತೂಕದ ಬೆಂಬಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಮೈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಲದ ಬೆಂಬಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

+86 13127667988